VUOKRAUSEHDOT

Vuokrausehdot                                   7.3.2021


- Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy vuokraajan ja vuokraamon välille ja vuokrausehdot katsotaan hyväksytyksi, kun varaus on vahvistettu sähköpostilla ja varausmaksu on maksettu ja näkyy vuokraamon pankkitilillä. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varauksen tekemisestä, varaus purkautuu.


- varausmaksu

Varausmaksu on suuruudeltaan 20% kokonaishinnasta. Varausmaksu vähennetään kokonaishinnasta. 


- vuokran maksu

Vuokra maksetaan sähköpostitse erikseen toimitettavan laskun mukaan. Kesäajan (touko-elokuu) vuokraukset laskutetaan vähintään. 2 kk ennen vuokraustapahtumaa ja muina aikoina vähintään 1kk ennen vuokraustapahtumaa, jolla varmistetaan, että erityisesti sesonkiaikoina mahdollisten varausten peruuntumisten seurauksena kyseiselle ajankohdalle ehditään saada uusi vuokraaja.

Mikäli varausajankohta on alle 30 päivää ennen varattua vuokra-ajanjakson alkua, tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan heti vuokraamon toimittamaa laskua vastaan. Vuokra tulee olla aina maksettuna ja näkyä vuokraamon pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta.

Vuokraamolla on oikeus tarkastaa jokaisen vuokraajan luottotiedot ja niin halutessaan kieltäytyä vuokraamasta mökkiä vuokraajalle.


- varauksen peruuttaminen/ sopimuksen purkaminen

Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan maksettu varausmaksu vähennettynä 50e euron käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, varausmaksua ei palauteta.

Jos vuokraaja peruu varauksen alle 14 vuorokautta ennen varausta, on vuokraaja velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 7 vuorokautta ennen varausta, on vuokraaja velvollinen maksamaan koko sovitun vuokran.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja tai vuokrasopimusta.

Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.


- mökin luovuttaminen vuokraajan käyttöön

Vuokraamo luovuttaa mökin vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Vuokraaja saa avaimet mökkiin vuokraamon ohjeistamalla tavalla.

Vuokraaja ei saa luovuttaa mökkiä muille.


-mökin käyttö vuokrauksen aikana

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan mökistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Tämä koskee myös mökin irtaimistoa.

Tupakointi ja kotieläinten tuonti mökin sisälle on ehdottomasti kielletty. Mikäli mökissä todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun, veloitetaan siitä 1000 € tai jos mökin sisällä todetaan pidetyn lemmikkieläimiä veloitetaan siitä 750 € siivous ja puhdistuskuluina.

Talvella sähkölämmitys tulee pitää päällä ja jättää päälle joka huoneeseen vuokrauksen loputtua.

Mökiltä poistuttaessa hetkeksikin tulee ikkunat ja ovet lukita.

Kynttilöitä, muuta avotulta tai käynnissä olevia sähkölaitteita ei saa jättää valvomatta.

Saunaa ei tule lämmittää liian kuumaksi.

Takan- ja saunankiukaan savupeltien käytössä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Pellit saa sulkea vasta, kun kaikki puut ovat palaneet ja hiillos on täysin tummunut.


- vuokraajan vastuu

Vuokraaja on aina vastuussa mökistä riippumatta siitä, kuka käyttää mökkiä tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen sisällöstä muille mökin käyttäjille.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan mökille ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä mökistä kadonneet tavarat täysimääräisenä.

Mökissä on kotivakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 500e.

Mikäli mökille sattuu vahinko mökin vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 500e käteisellä mökin palautuksen  yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa vahinkotapahtumasta. Jos vaurion korjaus maksaa vähemmän kuin omavastuu, asiakas maksaa vain todelliset korjauskustannukset.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan mökin epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten tuonti mökin sisälle on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot edellä.)

Jos mökille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan sekä velvollinen maksamaan mökin "seisonta-ajasta" vuokrakulut, kuitenkin enintään 30 pv saakka.


- vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- vikatapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle mökissä ilmenneestä virheestä, vahingosta tai viasta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen vastaa vuokraaja vuokraamolle syntyneestä vahingosta täysimääräisenä.


- vuokraamon vastuut ja velvollisuudet

Vuokraamo luovuttaa mökin vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet mökin käytöstä. Ellei vuokraaja saa mökkiä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen.

Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

Ylivoimaisen esteen sattuessa, kuten luovutuksen mahdollisessa viivästymisessä mökin rikkoontumisen johdosta tai muun ylivoimaisen esteen tms johdosta, vuokranantajan korvausvastuu rajoittuu aina enintään vuokraajan maksamaan vuokraan kyseiseltä vuokra-ajalta.


- vuokra-ajan loputtua

Mökiltä poistutaan sovittuun ajankohtaan mennessä.

Mökiltä ennenaikainen poistuminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle. 

Mökki jätetään siihen kuntoon poistuttaessa kuin se oli sinne mentäessä.

Ovet ja ikkunat lukitaan ja avain jätetään ennalta ilmoitettuun säilytyspaikkaan.

Syys-toukokuussa sähkölämmitys ( myös ilmalämpöpumppu ) jätetään päälle joka huoneeseen. Patterit säädettään 13 asteeseen, ilmalämpöpumppu 16 asteeseen ja pesutilojen lattialämmitys kohtaan 2. 

Mökki siivotaan ellei loppusiivousta ole tilattu. Mökin siivoaminen käsittää loppusiivouksesta huolimatta ainakin seuraavat asiat:

 1. Kaikki mökille tuotu tavara viedään sieltä pois tai heitetään roskiin
 2. Astiat tiskataan ja laitetaan niille kuuluville paikoilleen
 3. Mökin muu irtaimisto laitetaan niille kuuluville paikoilleen
 4. Grillit tyhjennetään ja puhdistetaan
 5. Puutarhakalusteet laitetaan niille kuuluville paikoilleen
 6. Vene vedetään kunnolla rannalle, kiinnitetään ja pohjatulppa irrotetaan ja laitetaan talteen
 7. Takan ja uunin tuhkat tyhjennetään niille kuuluvalle paikalle

Lisäksi, jos loppusiivousta ei ole tilattu:

 1. Imurointi
 2. Lattioiden luuttuaminen
 3. Pölyjen pyyhkiminen
 4. Mattojen kopistelu
 5. Vuodevaatteiden tuuletus ja vuoteiden petaaminen
 6. Saunan, suihkun, wc:n ja keittiön täydellinen pintojen puhdistus ( myös jääkaappi ja mikro)
 7. Roskien pois vieminen


- jälkilaskutus

Vuokrasopimuksen hyväksymisellä vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli mökkiä ei palauteta tämän ehtojen mukaisesta tai mikäli vuokra‐aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia 


- sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla.

Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.